سیت و کشور مبدا آزاد می باشد.

۱-فرصت اقامت در آلمان

  • اخراج به دلیل مقررات دوبلین: با پناهندگی در کلیسا شما میتوانید مدت معینه اخراج ویا دوبلین را بدون خطر اخراج از آلمان سپری نمایید. این فرصت آنرا برای شما فرآهم میکند تا بعد از تکمیل مدت دوبلین، پناهندگی خود را در آلمان ادامه داده واقامت دریافت نمایید.
  • اخراج به دلیل رد پناهندگی: آخرین گزینه برای جلوگیری اخراج از آلمان بعد از دریافت جواب منفی از جانب اداره مهاجرت آلمان (BAMF) و حتی جواب منفی از اداره (Härtefallkomission) ایالت مربوطه، پناهندگی در کلیسا می باشد.

۲- نحوه درخواست پناهندگی در کلیسا

مراجع معلومات دهنده وهمکار درین راستا:

مددکاران اجتماعی

وکیل مربوطه

دفاتر مشاورت برای مهاجرین

اداره (BAG Asyl in der Kirche)

بخش معلومات کلیسا ها

تماس با افراد که در کلیسا ها میروند

تماس با مهاجرین که قبلاْ در کلیسا پناهندگی داده اند

مراجع که صلاحیت منظوری پناهندگی کلیسا را دارند:

اداره Kirchengemeinde

کلیسا

۳- با ارایه دلایل واسناد ذیل درخواست پناهندگی شما در کلیسا منظور میگردد.

اسناد جواب منفی پناهندگی

اسناد طبی در صورت که مریضی عاید حال است

دلایل و خطرات موجوده و یا احتمالی در صورتیکه که شما به کشور  دیگری دیپورت شوید

دلایل ادامه اقامت در جرمنی

۴- تجربه اقامت در پناهندگی کلیسا

شرایط اقامت در هر کلیسا در هر شهر  متفاوت می باشد:

کمک های بشردوستانه، اسکان، غذا وکمک های عاجل طبی در تمام کلیسا ها فرآهم میگردد.

در بعضی کلیسا ها بر علاوه گزینه بالا موارد ذیل نیز فرآهم میگردد: صنف های آموزش زبان، صنف های سپورت و یا جمناستیک، آموزش موسیقی، جلسه زنان مهاجر و جلسات آنلاین با اشخاص که در شهر های دیگر در پناهندگی کلیسا بسر میبرند.

در مدت پناهندگی کلیسا شما آزادی انتخاب را دارید. این آزادی انتخاب تا وقتی موجود میباشد تا هیچ نوع خطر به خود، به دیگر پناهنده گان موجود در اقامتگاه وپناهندگان آینده مواجه نسازید.

در بعضی کلیسا ها از شما کمک همکاری در کار های موجوده همچون پاک کاری، باغبانی، آشپزی وغیره تقاضا میگردد.

نظر به امکانات کلیساْ که قرار دارید شاید کاملاْ تنها و یا با اشخاص مختلف زندگی نمایید. توصیه میگردد تا از وقت تان به خوبی استفاده کنید. در صورت نیاز به وسایل همچو نقاشی، رسامی و یا موسیقی امکان دراد تا بعد از تقاضا توسط کلیسا مربوطهف راهم گردد.

نوت:

در صورتیکه در کلیسا به مشکلی مواجه می شوید و برای حل آن از جانب کلیسای مربوطه کمک صورت نمیگیرد و یا شما احساس ناراحتی دارید، شما میتوانید به ایمیل ذیل تماس بگیرید.

۵- بعد از تکمیل مدت دوبلین و تکمیل پناهندگی کلیسا

بعد ازین که مدت اخراج شما از آلمان و یا دوبلین شما تمام میگردد، باید برای شما یک نامه از جانب اداره مهاجرت دولت فدرال (BAMF) بیاید. درآن نامه موضوع پایان دوره دوبلین  و آغاز دوباره پروسه پناهندگی در آلمان خبر داده میشود. کلیسا مربوطه راهنمایی مراحل بعدی را می نماید . باید خاطر نشان کرد که هیچ نوع تضمینی وجود ندارد که شما بعد از تکمیل پناهندگی کلیسا و تکمیل مدت دوبلین به چی نوع اقامتگاه (کمپ، هایم و یا خانه) انتقال می یابید.

نوت:

پناهندگی کلیسا به صورت رسمی به عنوان پناهندگی شناخته نشده است. بدین دلیل در بعضی حالات امکان دارد عواقب قانونی دربر داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به با وکیل خود صحبت نمایید.

برای معل